Strona glowna

Strona glowna

Pierwszym i jednym z najważniejszych zajęć od wieków było rolnictwo. To dzięki niemu nasi przodkowie mieli co jeść, a dzięki temu rozwijali się i dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, w jakim jesteśmy. Do dzisiaj jest to ważna gałąź gospodarki, ponieważ dzięki rolnictwu mamy co jeść. Wraz z rolnictwem rozwija się biznes związany z nim i jego pochodnymi.

Agrobiznes, to biznes związany z wytwarzaniem żywności, a dokładnie mówiąc wszystkie działania, które mają na celu wytworzyć produkt finalny – począwszy od pozyskania surowca, do gotowego wyrobu.

Agrobiznes można podzielić na kilka zakresów:

przemysł wytwarzający środki produkcji, które są wykorzystywane w rolnictwie i przemyśle spożywczym,

rolnictwo, jako wytwarzanie surowców żywności i gotowej żywności,

skup surowców rolnych,

przemysł spożywczy,

rybołówstwo,

leśnictwo,

hurtowy i detaliczny handel żywnością,

agroturystyka.

Artykuł dzięki: