Nawozy

Nawozy

Jednym z zajęć agrobiznesu jest produkcja nawozów. Nawozy są to środki używane w uprawie roślin w celu zwiększenia plonów. Nawóz wzbogaca glebę w składniki pokarmowe, które są niezbędne dla rośli oraz polepszają jej właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne.

W zależności od tego, jaki jest to nawóz mogę być one przyswajalne bezpośrednio przez rośliny lub po przemianach, które zachodzą w glebę. Czas działania nawozu jest różny w zależności od rodzaju nawozu.

Składniki pokarmowe, które są niezbędne dla rozwoju roślin, a znajdziemy w nawozach to między innymi azot, fosfor, potas,wapń, magnez, siarkę, żelazo, cynk, miedź, bor, chlor.

Nawozy dzielimy na pięć grup:

Nawozy mineralne – są bezpośrednio przyswajalne dla roślin, poprawiają strukturę gleby, zmieniają jej odczyn, usuwają toksyczne substancje, pośród nawozów mineralnych znajdziemy między innymi – azotowe, amidowe, amonowe, magnezowe, siarkowe, fosforowe.

Nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe, w tym tlenkowe i węglanowe.

Nawozy naturalne – obornik, gnojówka, gnojowica, pomiot ptasi, guano, kompost.

Nawozy niekonwencjonalne – pochodzenia komunalnego, pochodzenia przemysłowego.

Nawozy możemy tez rozróżnić w zależności od postaci w jakiej występują – stałe i ciekłe.

Artykuł dzięki: