Negatywne skutki nawozenia

Nawożenie, to również negatywne konsekwencje. Stosowanie nawozów polepsza ilość uzyskanych plonów oraz jakoś rośliny, może mieć jednak również uboczne skutki. Te negatywne skutki to szkody dla człowieka oraz środowiska i należą do nich między innymi:

zanieczyszczenie wód gruntowych i powierzchniowych, które powodują eutrofizacje,

zakwaszenie, odkwaszenie lub zasolenie gleb,

przenawożenie, czyli gromadzenie w roślinach szkodliwych substancji,

oparzenia i choroby skóry oraz alergie, które mogą być konsekwencją bezpośredniego kontaktu z nawozami,

zbyt duża ilość jednego składnika w nawozie, który w złych proporcjach nie polepszy jakości roślin, a wręcz ją pogorszy,

stałe zmiany składu chemicznego gleby,

hamowanie procesów mikrobiologicznych w glebie, takich jak oddychanie, nitryfikacja, mineralizacja związków organicznych ,

zakłócenie prawidłowego funkcjonowania gleby.

Artykuł dzięki: