Rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne, jest to alternatywna dla rolnictwa konwencjonalnego. Ma on poprzez stosowanie naturalnych środków, nieprzetworzonych technologii produkować produkty rolne, które będą ekologiczne, w tym żywność ekologiczną.

Koncepcja rolnictwa ekologicznego pochodzi z krajów wysoko uprzemysłowionych, gdzie produkcja rolna, ówczesne technologie i nawożenia w pewien sposób zanieczyszczało środowisko, jak również produkowało więcej żywności, produktów rolnych, stąd nadwyżki. Aby ulepszyć stan środowiska oraz dobrze wykorzystać nadwyżkę żywności pojawiła się idea rolnictwa ekologicznego.

W rolnictwie ekologicznym stosuje się pewne zasady, które powodują, że dane rolnictwo jest ekologiczne:

Zakaz stosowania syntetycznych środków ochrony roślin – pestycydów, fungicydów, herbicydów w celu zwalczania chorób, szkodników i chwatów, a w zamian stosowanie płodozmianu i oraz metod biologicznych i agrotechnicznych.

Stosownie niewielkich gospodarstw w systemie mozaikowym, gdzie uprawy są od siebie osłonięte barierami z drzew i krzewów.

Pozostawienie lub zbudowanie zbiorników i cieków wodnych.

Rolnictwo ekologiczne

Stosowanie cyklu płodozmianu.

Stosowanie nawozów zielonych, ekologicznych, w szczególności z roślin motylkowych.

Używanie maszyn i narzędzi, które chronią glebę, poprawia jej strukturę.

Przygotowywanie siana i kiszonki zgodnie z prawidłowościami biologicznymi.

Odżywianie zwierząt bez antybiotyków, hormonów, a paszą z własnego gospodarstwa.

Hodowanie zwierząt w systemie ściółkowym.

Artykuł dzięki: